Våra olika typer av svettkörtlar

Våra kroppar är utrustade med ett mycket stort antal svettkörtlar. Svettkörtlarna ligger djupt nere i den så kallade läderhuden eller i underhuden och består av ett hoprullat långt rör som mynnar ut på hudytan och där tömmer ut svetten.

De Kvinnohänderekkrina svettkörtlarna är de som är viktigast för kroppens temperaturreglering, då de hjälper oss att effektivt eliminera överskottsvärme. Totalt finns flera miljoner ekkrina svettkörtlar utspridda över kroppen, men allra tätast sitter de i handflator och fotsulor. Just där hjälper de oss att få ett extra bra grepp, genom ökad friktion. Medan kroppens svettkörtlar främst styrs av hypotalamus, kroppens termostat som reglerar kroppsvärmen, styrs körtlarna i handflator och fotsulor främst av vårt sympatiska nervsystem. Detta nervsystem kallas också fight and flight, och reglerar stress. Svett från ekkrina svettkörtlarna består främst av vatten, men innehåller även spår av salter, ammoniak, mjölksyra och urinämne.Man i svettig t-shirt

De apokrina svettkörtlarna finns framför allt i våra armhålor, ljumskar och underliv. Till skillnad från handsvett tenderar denna svett att resultera i den typiska och oönskade svettlukten. Detta beror på att svett från apokrina svettkörtlar bland annat innehåller äggviteämnen och när dessa ämnen bryts ner av bakterier på huden uppstår starkt doftande ämnen – svettlukt.

Dessutom finns det en hybridform av de ekkrina och de apokrina svettkörtlarna som kallas apoeekkrina körtlar. Precis som de ekkrina svettkörtlarna producerar dessa rikligt med svett bestående av vatten och koksalt.

Att könshormoner stimulerar både de apokrina och apoeekrina svettkörtlarna är förklaringen till att problem med besvärande armsvett ofta debuterar i tonåren.

Lär dig mer om svett

Skillnad antiperspiranter och deodoranter

Många tror tyvärr att deodoranter och antiperspiranter är samma sak och att produkterna har samma effekt. Det stämmer inte och speciellt för den som upplever sig svettas kraftigt har skillnaden mellan produkterna stor betydelse. Antiperspiranter innehåller någon form av aluminiumsalt, som är det som aktivt motverkar svettningen. Deodoranter innehåller inte aluminiumsalt och förhindrar därför heller inte svettningen. De innehåller istället oftast parfym, som bidrar till att dölja och maskera svettlukt. De kan också innehålla ämnen som minskar tillväxten av bakterier, vilket ytterligare motverkar svettlukten. Antiperspiranter förhindrar alltså svettning på de hudpartier där de appliceras. Det finns långtidsverkande antiperspiranter som lämpar sig särskilt väl vid hyperhidros och ingen har längre effekt än Absolut Torr. Absolut Torr sätter stopp för svett och svettlukt i upptill 7 dagar. Den kan dessutom användas till olika sorters svettningar, t.ex. armsvett, fotsvett, handsvett samt större hudpartier. Absolut Torr, liksom egentligen alla antiperspiranter, bör appliceras på kvällen innan man går och lägger sig. Produkterna behöver tid att uppnå sin effekt, minst 6 timmar som huvudregel, och under natten är svettkörtlarna mindre aktiva vilket ger bästa möjliga förutsättningar även för den med hyperhidros.

Kraftig svettning över hela kroppen

Generell hyperhidros innebär att man svettas kraftigt över stora delar av kroppen. Det kan upplevas som att kroppen har fel på temperaturregleringen och minsta stimulans i form av värme, fysisk ansträngning etc. kan utlösa ett kraftigt svettpåslag. Man med svettig ryggÄven om man upplever problem med svettningar över hela kroppen, så är det oftast mer uttalat på vissa delar. Man kan alltså uppleva kraftigare problem med svett från pannan, större hudpartier på ryggen eller från underlivet. För det flesta som drabbas av generell hyperhidros får det tyvärr stora konsekvenser för hur man planerar och lever sitt liv. Det bli än mer viktigt att ta god tid på sig, för att slippa stressa upp sig eller till och med behöva springa ikapp bussen etc. Val av kläder och extra ombyten blir viktigare, liksom att om möjligt undvika "onödig" värme. Det kan exempelvis handla om att undvika varma duschar, som riskerar att leda till eftersvettningar senare. De mer lokala problemen med svettningar kan visserligen behandlas med Dermix Absolut Torr, men vid generell hyperhidros kan det också bli aktuellt med en kombination av injektionsbehandling och antikolinerga läkemedel (tabletter).

Att leva med svettningar och hyperhidros

För den som inte själv är drabbad av hyperhidros och kraftiga svettningar, kan det vara svårt att sätta sig in i hur det kan vara. De flesta kan nog relatera till pinsamma svettfläckar under armarna, illaluktande fötter när man tar av sig skorna och fuktiga händer när man träffar nya människor. Att ha hyperhidros innebär dock så mycket mer än så för de flesta drabbade. Gång på gång har studier visat att hyperhidros upplevs begränsa både arbetsliv och privatliv så mycket att det kraftigt påverkar livskvaliteten. I en brittisk studie* som nyligen publicerades redovisas bland annat resultat som att
  • En majoritet av de drabbade (61 %) anpassar valet av kläder till sin hyperhidros, gällande materialval, färger och ombyten
  • Även val av hobby påverkas, hos ca 41 % av de drabbade, genom att det t.ex. blir svårt att läsa böcker då sidorna blir knöliga och blöta, man inte vill utsätta sig för fysiskt ansträngande aktiviteter bland andra människor etc.
  • Användning av smartphoneFör 20 % resulterar de kraftiga svettningarna i att de har problem att använda tekniska apparater och hjälpmedel t.ex. pekskärmar
  • Nästan 7 av 10 upplever känslomässiga effekter av hyperhidrosen, som att man känner oro och skam relaterat till att andra ska lägga märke till svettningarna, eller t.o.m. sorg, ilska och hopplöshet över att man är drabbat
  • De flesta upplever att svettningarna påverkar självkänsla och självförtroende negativt och många upplever sig själva som mindre attraktiva för tänkbara partners på grund av sin hyperhidros
  • Att vara i offentligheten och stå i centrum upplevs som en rejäl utmaning av ca 75 % av de drabbade, vilket gör att många undviker sociala sammankomster, delade kontorsutrymmen, restauranger etc.
  • De flesta undviker kroppskontakt, framför allt med personer de inte känner. De undviker alltså att skaka hand, sitta nära, stå i kö, dansa m.m., men är ibland även försiktiga med att räcka över eller ta emot saker som växelmynt eftersom händerna då kanske vidrör varandra. Hyperhidros kan tyvärr också orsaka problem med kramar och intim kroppskontakt i nära relationer.
  • Minst 40 % förknippade även svettningarna med någon form av fysisk obehag, speciellt kopplat till att dagligen gå runt med blöta kläder och skor. Många upplevde dessutom att detta medförde ytterligare följdproblem, som hudeksem och återkommande svampinfektioner.
  • Så mycket som en tredjedel uppgav att de valde sitt yrke med hänsyn till sin hyperhidros, eftersom det t.ex. kan vara begränsande när det gäller att hålla i och hantera verktyg och annan utrustning, ställa till problem i sociala sammanhang som kund- och patientkontakter etc.
  • Hela 63 % upplevde också att hyperhidrosen påverkade hur väl och hur effektivt de kunde utföra sina arbetsuppgifter - ett faktum som många dessutom såg som den allvarligaste konsekvensen av sitt tillstånd.
Det råder alltså inga tvivel om att hyperhidros ofta upplevs som betydligt mer än ett kosmetiskt och lite pinsamt problem. Det har ofta högst påtaglig påverkan på vardagen, men också på val av yrke och fritidssysselsättning samt på interaktionen med andra människor. Trots detta vet man att många inte söker hjälp - kanske för att man inte inser att det faktiskt finns hjälp att få - och att de som faktiskt tar upp problemet med vårdpersonalen ibland upplever att de inte tas på allvar. Även vårdpersonal kan alltså ha svårt att fullt ut sätta sig in i problematiken. *Kamudoni et al. Health and Quality of Life Outcomes (2017) 15:121