Skillnad antiperspiranter och deodoranter

Många tror tyvärr att deodoranter och antiperspiranter är samma sak och att produkterna har samma effekt. Det stämmer inte och speciellt för den som upplever sig svettas kraftigt har skillnaden mellan produkterna stor betydelse.

Antiperspiranter innehåller någon form av aluminiumsalt, som är det som aktivt motverkar svettningen. Deodoranter innehåller inte aluminiumsalt och förhindrar därför heller inte svettningen. De innehåller istället oftast parfym, som bidrar till att dölja och maskera svettlukt. De kan också innehålla ämnen som minskar tillväxten av bakterier, vilket ytterligare motverkar svettlukten.

Antiperspiranter förhindrar alltså svettning på de hudpartier där de appliceras. Det finns långtidsverkande antiperspiranter som lämpar sig särskilt väl vid hyperhidros och ingen har längre effekt än Absolut Torr. Absolut Torr sätter stopp för svett och svettlukt i upptill 7 dagar. Den kan dessutom användas till olika sorters svettningar, t.ex. armsvett, fotsvett, handsvett samt större hudpartier.

Absolut Torr, liksom egentligen alla antiperspiranter, bör appliceras på kvällen innan man går och lägger sig. Produkterna behöver tid att uppnå sin effekt, minst 6 timmar som huvudregel, och under natten är svettkörtlarna mindre aktiva vilket ger bästa möjliga förutsättningar även för den med hyperhidros.

Lär dig mer om svett

Kraftig svettning över hela kroppen

Generell hyperhidros innebär att man svettas kraftigt över stora delar av kroppen. Det kan upplevas som att kroppen har fel på temperaturregleringen och minsta stimulans i form av värme, fysisk ansträngning etc. kan utlösa ett kraftigt svettpåslag. Man med svettig ryggÄven om man upplever problem med svettningar över hela kroppen, så är det oftast mer uttalat på vissa delar. Man kan alltså uppleva kraftigare problem med svett från pannan, större hudpartier på ryggen eller från underlivet. För det flesta som drabbas av generell hyperhidros får det tyvärr stora konsekvenser för hur man planerar och lever sitt liv. Det bli än mer viktigt att ta god tid på sig, för att slippa stressa upp sig eller till och med behöva springa ikapp bussen etc. Val av kläder och extra ombyten blir viktigare, liksom att om möjligt undvika "onödig" värme. Det kan exempelvis handla om att undvika varma duschar, som riskerar att leda till eftersvettningar senare. De mer lokala problemen med svettningar kan visserligen behandlas med Dermix Absolut Torr, men vid generell hyperhidros kan det också bli aktuellt med en kombination av injektionsbehandling och antikolinerga läkemedel (tabletter).

Att leva med svettningar och hyperhidros

För den som inte själv är drabbad av hyperhidros och kraftiga svettningar, kan det vara svårt att sätta sig in i hur det kan vara. De flesta kan nog relatera till pinsamma svettfläckar under armarna, illaluktande fötter när man tar av sig skorna och fuktiga händer när man träffar nya människor. Att ha hyperhidros innebär dock så mycket mer än så för de flesta drabbade. Gång på gång har studier visat att hyperhidros upplevs begränsa både arbetsliv och privatliv så mycket att det kraftigt påverkar livskvaliteten. I en brittisk studie* som nyligen publicerades redovisas bland annat resultat som att
 • En majoritet av de drabbade (61 %) anpassar valet av kläder till sin hyperhidros, gällande materialval, färger och ombyten
 • Även val av hobby påverkas, hos ca 41 % av de drabbade, genom att det t.ex. blir svårt att läsa böcker då sidorna blir knöliga och blöta, man inte vill utsätta sig för fysiskt ansträngande aktiviteter bland andra människor etc.
 • Användning av smartphoneFör 20 % resulterar de kraftiga svettningarna i att de har problem att använda tekniska apparater och hjälpmedel t.ex. pekskärmar
 • Nästan 7 av 10 upplever känslomässiga effekter av hyperhidrosen, som att man känner oro och skam relaterat till att andra ska lägga märke till svettningarna, eller t.o.m. sorg, ilska och hopplöshet över att man är drabbat
 • De flesta upplever att svettningarna påverkar självkänsla och självförtroende negativt och många upplever sig själva som mindre attraktiva för tänkbara partners på grund av sin hyperhidros
 • Att vara i offentligheten och stå i centrum upplevs som en rejäl utmaning av ca 75 % av de drabbade, vilket gör att många undviker sociala sammankomster, delade kontorsutrymmen, restauranger etc.
 • De flesta undviker kroppskontakt, framför allt med personer de inte känner. De undviker alltså att skaka hand, sitta nära, stå i kö, dansa m.m., men är ibland även försiktiga med att räcka över eller ta emot saker som växelmynt eftersom händerna då kanske vidrör varandra. Hyperhidros kan tyvärr också orsaka problem med kramar och intim kroppskontakt i nära relationer.
 • Minst 40 % förknippade även svettningarna med någon form av fysisk obehag, speciellt kopplat till att dagligen gå runt med blöta kläder och skor. Många upplevde dessutom att detta medförde ytterligare följdproblem, som hudeksem och återkommande svampinfektioner.
 • Så mycket som en tredjedel uppgav att de valde sitt yrke med hänsyn till sin hyperhidros, eftersom det t.ex. kan vara begränsande när det gäller att hålla i och hantera verktyg och annan utrustning, ställa till problem i sociala sammanhang som kund- och patientkontakter etc.
 • Hela 63 % upplevde också att hyperhidrosen påverkade hur väl och hur effektivt de kunde utföra sina arbetsuppgifter - ett faktum som många dessutom såg som den allvarligaste konsekvensen av sitt tillstånd.
Det råder alltså inga tvivel om att hyperhidros ofta upplevs som betydligt mer än ett kosmetiskt och lite pinsamt problem. Det har ofta högst påtaglig påverkan på vardagen, men också på val av yrke och fritidssysselsättning samt på interaktionen med andra människor. Trots detta vet man att många inte söker hjälp - kanske för att man inte inser att det faktiskt finns hjälp att få - och att de som faktiskt tar upp problemet med vårdpersonalen ibland upplever att de inte tas på allvar. Även vårdpersonal kan alltså ha svårt att fullt ut sätta sig in i problematiken. *Kamudoni et al. Health and Quality of Life Outcomes (2017) 15:121

Saker som kan göra att du svettas mer

Sådant som ökar vår puls ökar också vår svettproduktion, eftersom pulsökningen leder till högre kroppstemperatur vilket ökad svettning hjälper kroppen att kontrollera. Naturligtvis svettas vi mer när det är varmt runt omkring oss och när vi anstränger oss fysiskt, men det finns också andra saker som kan bidra till tillfälligt ökad svettning.
 • ChilifrukterAlla har vi väl upplevt att ett viktigt möte, en date eller ett tillfälle då vi måste prestera på topp och under press också leder till ett ökat svettpåslag.
 • Starka kryddor. Kryddstark mat, med t.ex. chili, tabasco eller Sambal Oelek kan ge ökad svettning.
 • För hög alkoholkonsumtion.
 • Sjukdomstillstånd. Förutom vid sedvanlig feber är svettningar också vanligt bland personer som har hjärtkärlsjukdom samt hos personer med ökad ämnesomsättning till följd av t.ex. struma. Hos diabetiker kan ökad svettning vara ett tecken på lågt blodsocker.
 • Viss läkemedelsbehandling.

Vältränade svettkörtlar?

Personer som tränar mycket, tenderar både att producera mer svett och att börja svettas tidigare. Det beror inte på att antalet svettkörtlar ökar utan på att de blir mer vältränade, d.v.s. de anpassar sig efter hand för att kunna avsöndra mer vätska och därmed bidra till mer effektiv nedkylning av kroppen vid träning. Särskilt tydlig brukar skillnaden bli på stora hudytor som ben och armar, där ökad svettning ger extra god möjlighet till stor avdunstning. Att män ofta har större muskelmassa, vilken genererar mer värme, bidrar till att de ofta svettas mer än kvinnor. Jämför man personer med samma träningsstatus och muskelmassa spelar dock inte personernas kön någon roll för mängden svett.

Personer med hyperhidros

För personer med hyperhidros behövs egentligen inte varken värme, fysisk ansträngning eller liknande för att öka svettmängden, men självklart påverkas man även av den typen av stimulans. Vid hyperhidros inverkar ofta känslorna starkt på svettaktiviteten, vilket gör att man lätt hamnar i en negativ spiral. Eftersom man är medveten om att man svettas mycket så oroar man sig och då gör stresspåslaget tyvärr också att man svettas mer. Känner man att man svettas ännu mer blir man ännu mer stressad, så det gäller att försöka fokusera på ta det lugnt och inte stressa upp sig. Här kan Absolut Torr naturligtvis vara till stor hjälp. Vet man att man har en säker antiperspirant stressar man inte upp sig lika mycket och då har man istället två faktorer som samarbetar, mot svetten. Många som lider av hyperhidros ser också till att planera extra noga och ge sig själv mer tid att utföra saker. Exempelvis undviker man att vara sen till möten, bussen etc. så att man måste stressa och springa, tar god tid på sig med morgonbestyr och hushållssysslor med mera.