Hikiopas

Lue lisää hikistä

Antiperspiranttien ja deodoranttien ero

Valitettavan moni luulee, että deodorantit ja antiperspirantit ovat sama asia ja että ne vaikuttavat samalla tavalla. Tämä ei pidä paikkaansa, ja erityisesti heille, jotka mielestään hikoilevat voimakkaasti tuotteiden erolla on suuri merkitys. A few containers of different form s for deodorants Antiperspirantit sisältävät alumiinisuoloja jossakin muodossa. Juuri ne ehkäisevät hikoilua aktiivisesti. Deodorantit eivät sisällä alumiinisuoloja, eivätkä siksi myöskään ehkäise hikoilua. Sen sijaan ne sisältävät usein hajustetta, joka auttaa peittämään ja häivyttämään hienhajua. Ne voivat myös sisältää bakteerien kasvua vähentäviä aineita, jotka nekin ehkäisevät hienhajua. Antiperspirantti siis ehkäisee hikoilua ihoalueilla, joille sitä levitetään. Markkinoilla on pitkävaikutteisia antiperspirantteja, jotka sopivat erityisen hyvin hyperhidroosiin, ja Absolut Torr tehoaa niistä pisimpään. Absolut Torr estää hikoilua ja hienhajua tehokkaasti jopa 7 päivän ajan. Sitä voidaan myös käyttää erityyppiseen hikoiluun, kuten kainaloiden, jalkojen ja käsien hikoiluun sekä suurille ihoalueille. Absolut Torria, kuten oikeastaan kaikkia antiperspirantteja, on tarkoitus levittää illalla ennen nukkumaanmenoa. Tuotteet saavuttavat tehonsa ajan myötä, pääsääntöisesti vähintään 6 tunnissa. Lisäksi hikirauhasten aktiivisuus vähenee öisin, mikä antaa parhaat käsittelyedellytykset myös hyperhidroosista kärsivälle.

Koko kehon voimakas hikoilu

Yleinen hyperhidroosi tarkoittaa, että hikoilu on voimakasta suuressa osassa kehoa. Voi tuntua, kuin kehon lämmönsäätelyssä olisi vikaa, ja pieninkin lämmön, fyysisen ponnistelun jne. aikaansaama ärsyke voi lisätä hikoilua voimakkaasti. Vaikka kokisi hikoiluongelmia koko kehossa, vaiva on yleensä selvempi tietyillä kehonalueilla. Hikoilu voi siis olla suurempi ongelma otsassa, selässä ja genitaalialueella. Yleisestä hyperhidroosista kärsivillä on suuri merkitys siinä, miten toimia ja suunnitella elämäänsä. Silloin on paljon tärkeämpää varata riittävästi aikaa, jotta ei stressaantuisi tai vaikka tarvitsisi juosta bussiin. Vaatteiden ja varavaatekertojen valinnasta tulee tärkeämpää, samoin ”turhan” lämmön välttelystä. Siihen voi liittyä esimerkiksi kuumien suihkujen välttäminen, koska niistä voi aiheutua jälkihikoilua. Hikoilun paikallisia ongelmia pystytään hoitamaan Dermix Absolut Torrilla, mutta yleisen hyperhidroosin hoidossa voivat tulla kysymykseen myös botuliinitoksiini (pistokset) ja antikolinergiset lääkkeet (tabletit).

Hikoilusta ja hyperhidroosista kärsivän elämä

Niiden, jotka eivät itse kärsi liikahikoilusta, voi olla vaikeaa kuvitella omakohtaisesti, millaista se voi olla. Useimmat tietänevät, miten kiusalliselta tuntuu, kun on hikiläikät kainaloissa, haisevat jalat kenkiä riisuessa ja hikiset kädet uusia ihmisiä kohdatessa. Hyperhidroosi tuo kuitenkin mukanaan huomattavasti suurempiakin ongelmia. Tutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että hyperhidroosin koetaan rajoittavan sekä työntekoa että yksityiselämää niin paljon, että sillä on merkittävä vaikutus elämänlaadulle. Seuraavassa on otteita äskettäin julkaistun brittiläistutkimuksen* tuloksista:
 • Suurin osa hyperhidroosista kärsivistä (61 %) mukauttaa vaatevalintansa sitä ajatellen niin materiaalien, värien kuin vaihtovälinkin osalta.
 • 41 prosentilla vaiva vaikuttaa myös harrastusvalintoihin, koska esimerkiksi kirjojen lukeminen vaikeutuu, kun sivut kostuvat, tai koska ei haluta harrastaa mitään fyysisesti raskasta muiden seurassa.
 • Älypuhelinten käyttö: 20 prosentilla voimakas hikoilu aiheuttaa ongelmia teknisten laitteiden ja apuvälineiden, kuten kosketusnäyttöjen käytössä.
 • Lähes seitsemälle kymmenestä hyperhidroosilla on tunneperäisiä seurauksia, kuten huolta ja häpeää siitä, että muut huomaavat hikoilun, tai peräti oman tilanteen aiheuttamaa surua, kiukkua ja toivottomuutta.
 • Useimmat kokevat hikoilun vaikuttavan kielteisesti itsetuntoon ja itsevarmuuteen, ja monet kokevat olevansa hyperhidroosin vuoksi vähemmän houkuttelevia mahdollisina kumppaneina.
 • 75 prosenttia pitää julkisuudessa ja huomion keskipisteenä olemista todellisena haasteena, joka saa heidät välttelemään sosiaalista yhdessäoloa, jaettuja toimistotiloja, ravintoloita yms.
 • Useimmat välttävät varsinkin ennestään tuntemattomien ihmisten koskettamista. He eivät mielellään kättele, istu toisten lähellä tai tanssi ja arastelevat joskus myös esineiden, kuten vaihtorahojen ojentamista tai vastaanottamista, koska kädet tällöin saattavat koskettaa toisiaan. Hyperhidroosi voi valitettavasti haitata myös halaamista ja intiimiä kanssakäymistä läheisissä suhteissa.
 • Ainakin 40 prosentilla vastaajista hikoiluun liittyi myös jonkinlaista fyysistä epämukavuutta, etenkin kulkemista joka päivä kosteissa vaatteissa ja kengissä. Lisäksi moni koki, että tästä seurasi lisäongelmia, kuten ihottumaa ja toistuvia sienitulehduksia.
 • Peräti kolmannes ilmoitti ottaneensa hyperhidroosin huomioon ammatinvalinnassaan, koska se voi mm. asettaa rajoitteita työkalujen ja muiden laitteiden käsittelylle tai haitata asiakas- ja potilaskontaktien kaltaisia sosiaalisia suhteita.
 • Kokonaista 63 prosenttia koki myös, että hyperhidroosi vaikutti heidän kykyynsä ja tehokkuuteensa hoitaa työtehtäviä. Moni pitikin tätä tosiseikkaa vaivansa vakavimpana seurauksena.
Ei siis ole epäilystäkään, että hyperhidroosi on monelle huomattavasti enemmän kuin kosmeettinen ja hieman nolo ongelma. Se vaikuttaa mitä suurimmassa määrin arkeen, mutta myös ammatin ja harrastusten valintaan sekä kanssakäymiseen muiden kanssa. Tästä huolimatta tiedetään, ettei moni hae apua – ehkä siksi, ettei ymmärrä sitä olevan tarjolla. Ne, jotka puhuvat ongelmasta hoitohenkilökunnalle, eivät myöskään aina koe tulevansa otetuiksi vakavasti. Myös hoitohenkilökunnalla voi siis olla vaikeus ymmärtää ongelman koko laajuus. *Kamudoni et al. Health and Quality of Life Outcomes (2017) 15:121

Asioita, jotka voivat lisätä hikoilua

Asiat, jotka nostavat sykettä, lisäävät myös hientuotantoa, koska sykkeen kohoaminen nostaa ruumiinlämpötilaa. Sitä taas lisääntynyt hikoilu auttaa hallitsemaan. Hikoilemme luonnollisesti enemmän lämpimässä ympäristössä ja fyysisen ponnistelun aikana, mutta myös muut asiat voivat tilapäisesti edistää hikoilua.
 • Jokainen lienee huomannut, että tärkeä kokous, treffit tai tilaisuus, josta on suoriuduttava mahdollisimman hyvin paineen alaisen, aiheuttaa lisääntynyttä hikoilua.
 • Voimakkaat mausteet. Voimakkaasti maustettu ruoka, kuten chili, tabasco tai sambal oelek, voi lisätä hikoilua.
 • Liian suuri alkoholinkulutus.
 • Tavallisen kuumeen lisäksi hikoilu on tavallista sydän- ja verisuonisairauksista kärsivillä sekä niillä, joiden aineenvaihdunta on kiihtynyt esimerkiksi struuman vuoksi. Diabeetikoilla hikoilun lisääntyminen voi olla merkki alhaisesta verensokerista.
 • Tietyt lääkehoidot.

Hyväkuntoiset hikirauhaset?

Paljon treenaavilla ihmisillä on taipumus hikoilla enemmän ja nopeammin. Syynä ei ole hikirauhasten määrän kasvu, vaan niiden kunnon parantuminen. Hikirauhaset toisin sanoen mukautuvat voidakseen erittää enemmän nestettä ja siten jäähdyttää kehoa tehokkaammin harjoittelun yhteydessä. Ero on erityisen selvä suurilla ihoalueilla, kuten jaloissa ja käsivarsissa, koska lisääntynyt hikoilu siellä mahdollistaa erityisen runsaan haihtumisen. Miehillä on usein naisia suurempi lihasmassa, mikä synnyttää enemmän lämpöä ja selittää sen, että he myös yleensä hikoilevat naisia enemmän. Sukupuoli ei kuitenkaan vaikuta hien määrään, jos verrataan yhtä paljon treenaavia ja lihasmassaltaan samansuuruisia henkilöitä.

Hyperhidroosista kärsivät

Hyperhidroosista kärsivillä hien määrä lisääntyy myös ilman lämpöä, fyysistä ponnistelua tai vastaavaa, mutta myös heihin vaikuttavat tietysti tämäntyyppiset ärsykkeet. Hyperhidroosissa tunteilla on usein suuri vaikutus hikoiluun, mistä seuraa usein negatiivinen kierre. Vaikka tietää hikoilevansa paljon, kantaa kuitenkin paljon huolta, ja lisääntynyt stressi saa hikoilemaan entistä enemmän. Kun huomaa hikoilevansa enemmän, stressaantuu entisestään, joten kannattaa pyrkiä pysymään rauhallisena ja olla stressaantumatta. Absolut Torrista voi olla tähän suuri apu. Kun tietää käyttävänsä tehokasta antiperspiranttia, ei stressaudu yhtä helposti, jolloin kaksi tekijää toimii yhdessä hikoilua vastaan. Moni hyperhidroosista kärsivä suunnittelee myös elämäänsä erityisen tarkkaan ja pitää aikataulunsa väljänä, pyrkii esimerkiksi olemaan myöhästymättä kokouksista tai bussista, jolloin tarvitsisi kiirehtiä ja juosta, ja varaa runsaasti aikaa aamutoimiin ja kotitöihin.

Hikoilu on luonnollista ja välttämätöntä

Hikoilu on elimistön keino säilyttää ruumiinlämpö normaalina. Ihminen hikoilee esimerkiksi kun ulkona on lämmintä, syödessään voimakkaasti maustettua ruokaa, fyysisen ponnistelun aikana tai ollessaan stressaantunut tai levoton. Hikoilu yksinkertaisesti viilentää kehoa. Lisäksi kämmenten ja jalkapohjien hikoilu parantaa niiden pitoa. Hikeä muodostuu hikirauhasissa, joita ihmisellä on miljoonia. Hikirauhaset sijaitsevat syvällä verinahassa tai ihonalaiskudoksessa ja muodostuvat pitkistä, kerälle kiertyneistä putkista. Ne johtavat ihon pinnalle ja tyhjentävät hien sinne. Rauhasia on erityyppisiä. Niin kutsuttujen ekkriinisten hikirauhasten erittämä hiki koostuu lähes pelkästään vedestä ja pienestä määrästä suoloja ja kivennäisaineita. Ekriinisiä hikirauhasia on kaikkialla kehossa, ja niitä ohjaa etupäässä ihmisen ”termostaatti” eli ruumiinlämpöä säätelevä hypotalamus. Ne siis aktivoituvat etenkin lämmön ja fyysisen aktiivisuuden seurauksena. Pidon parantamiseen tarkoitettuja kämmenten ja jalkapohjien hikirauhasia ohjaa sen sijaan etupäässä sympaattinen hermosto, joka säätelee stressiä. Sitä kutsutaan myös taistele tai pakene -hermostoksi. Apokriinisia hikirauhasia on erityisesti kainaloissa ja nivusissa, ja ne aktivoituvat stressin ja ahdistuksen seurauksena. Niiden erittämä hiki on öljyisempää ja energiapitoisempaa, ja se sisältää sekä suoloja että rasvaa ja proteiinia. Aikuinen ihminen hikoilee päivittäin 1 desilitrasta 8 litraan vettä, joten yksilöllinen vaihtelu on suurta. Kun aktiivisuustaso ja lämpötila ovat normaaleja, yleisin määrä on kuitenkin 2–5 dl. Hiki on lähes hajutonta, mutta iholla luonnollisesti elävien pienten organismien (mikrobien) hajottaessa sitä syntyy hajoamistuotteita, joista erittyy luonteenomaista hienhajua. Apokriinisten hikirauhasten erittämä energiapitoisempi hiki on erityisesti ihon bakteerien mieleen, joten siitä syntyy enemmän hajoamistuotteita ja siten hajuakin.

Absolut Torr pitää jalat ja kengät raikkaina

Moni meistä kulkee kengät jalassa suurimman osan päivästä, töissä, koulussa, matkoilla jne. Absolut Torr Wipes on täydellinen ratkaisu, jos haluaa välttää jalkahikeä, riisua huoletta kenkänsä muiden edessä, välttyä kosteiden jalkojen palelemiselta talvisin tai upeiden kesäkenkien pilaamiselta. On olemassa runsaasti hyviä vinkkejä pitää jalat ja kengät raikkaina ja kuivina, esimerkiksi hengittävien sukkien käyttäminen ja keinomateriaalista valmistettujen kenkien välttäminen. Joskus haluaa kuitenkin kulkea paljaat jalat ballerinoissa tai käyttää lämpöisiä talvikenkiä, vaikka istuisikin päivän aikana lämpimässä bussissa tai junassa. Tai sitten haluaa vain olla murehtimatta jalkahiestä tai hienhajusta, valitsipa mitkä kengät ja sukat tahansa. Absolut Torr Wipes ovat kosteuspyyhkeitä, joissa on täsmälleen samaa ainetta kuin klassisessa Absolut Torr dab-on -pullossa. Levitystapa on kuitenkin monella tavalla käytännöllisempi. Pese ja kuivaa jalat huolellisesti illalla. Levitä Absolut Torria pyyhkimällä tarvittavat ihoalueet huolellisesti kosteuspyyhkeellä. Yksi pyyhe riittää yleensä molemmille jaloille. Anna kuivua hyvin. Voit käyttää ohuita sukkia, niin aineen jäämiä ei päädy lattialle tai vuodevaatteisiin. Pese jalat (tai käy normaalisti suihkussa) aamulla, niin olet valmis päivään! Muista, että käsien ja jalkojen iho on paksumpaa, joten Absolut Torrin vaikutus ei välttämättä kestä yhtä pitkään kuin muissa kehonosissa. Levitä Absolut Torria kerran viikossa tai tarvittaessa useammin. Voi myös olla hyvä käyttää Absolut Torria alussa useammin, jotta käsittely pääsee kunnolla alkuun. Älä koskaan heitä kosteuspyyhkeitä WC-astiaan ja ole tarkkana, minne niitä laitat, sillä neste voi vahingoittaa tai värjätä esimerkiksi metalleja.

Fiksuja vinkkejä hiettömille jaloille:

 • Pese jalat hyvin päivittäin ja varmista, että myös varpaiden välit ovat puhtaat ja kuivat.
 • Valitse nahkaiset tai kangaskengät ja vältä keinomateriaalista valmistettuja jalkineita. Pese kengät, jotka ovat pestäviä (esim. tennarit), ja vaihtele käyttämiäsi kenkiä, jotta ne ehtivät kuivua kunnolla käyttökertojen välillä.
 • Käytä töissä mahdollisuuksien mukaan ilmavia sisäkenkiä.
 • Käytä luonnonmateriaalista, kuten puuvillasta, valmistettuja sukkia. Keinomateriaalit pidättävät kosteutta ja estävät ihoa hengittämästä.
 • Kenkiin voi myös laittaa ohuen kosteutta imevän froteepohjallisen, joka on helppo vaihtaa tai pestä.
Käytä Absolut Torria! Käytä jaloissa Absolut Torria (Dab-on tai Wipes), niin sinun ei tarvitse murehtia jalkahiestä tai kenkien pilalle menemisestä kesäisin. Absolut Torria voi tietysti käyttää myös kainaloissa ja muissa kehonosissa.

Nivusten ja genitaalialueen hikoilu

Nivusissa ja genitaalialueella on sekä ekriinisia että apokriinisia hikirauhasia. Apokriiniset hikirauhaset tuottavat tavalliseen tapaan vähäisen määrän energiapitoista öljyistä hikeä, jota iholla olevat bakteerit käyttävät ravinnokseen. Prosessissa syntyy hajoamistuotteita ja tyypillisen pistävää hienhajua. Ekriininen hiki muodostuu puolestaan lähinnä vedestä ja keittosuolasta, mutta sitä syntyy suurempia määriä. Hyperhidroosista kärsivillä määrä voi olla niin suuri, että se synnyttää oikeita hikiläikkiä, mikä voi tuntua hyvin häiritsevältä ja kiusalliselta. Jos tuolille jää kosteita jälkiä tai toiset voivat erehtyä pitämään hikeä virtsana. Aivan kuten kainaloiden hikoillessa voimakkaasti, vaatteiden valinnasta tulee hyvin tärkeää, ja housuja ja alusvaatteita on vaihdettava useita kertoja päivässä. Paksummat materiaalit, kuten farkkukangas, ovat usein vähemmän paljastavia. Pitkät puserot, neuletakit ja tunikat ovat toinen keino tehdä vaivasta näkymättömämpi. Nivusten ja genitaalialueen voimakas hikoilu voi aiheuttaa suurta epämukavuutta ja jatkuvaa likaisuuden tunnetta. Se voi jopa haitata yhteiselämää ja intiimejä suhteita. Dermix Absolut Torr Wipes sopivat hyvin nivusten ja genitaalialueen hikoilun hoitoon. Kosteuspyyhkeellä tuotetta on helpompi levittää suurelle alueelle kuin dab-on-pullolla.

Erittäin tehokas antiperspirantti

Absolut Torr on erittäin tehokas antiperspirantti, joka ehkäisee hikoilua ja epämiellyttävää hajua jopa 7 päivän ajan. Se ehkäisee tehokkaasti kaikenlaista hikoilua mm. kainaloissa, käsissä ja jaloissa. Absolut Torr on kehitetty ensisijaisesti liikahikoilusta eli hyperhidroosista kärsiville, mutta sitä voi tietenkin käyttää jokainen, joka kaipaa erityisen tehokasta ja poikkeuksellisen pitkäkestoista antiperspiranttia. Tuote on todellinen klassikko, jota on myyty Ruotsin apteekeissa 1980-luvun puolivälistä lähtien. Pakkauksen ilmettä on matkan varrella päivitetty, mutta sisältö on pysynyt samana. Kuten muutkin antiperspirantit, Absolut Torr sisältää erästä alumiinisuolaa, mutta yksinkertaisesti tiivistetymmässä muodossa. Sen sijaan, että tuotetta käytettäisiin päivittäin – tai monta kertaa päivässä, jos esimerkiksi käy suihkussa treenien jälkeen – kuten antiperspirantteja usein, Absolut Torria tarvitsee normaalisti levittää vain kerran viikossa. Tänä aikana voit käydä suihkussa ja peseytyä normaalisti, ja jos kaipaat tuoksua, voit käyttää Absolut Torrin lisäksi alumiinitonta tuoksudeodoranttia. Absolut Torr ei sisällä hajusteita eikä väri- tai säilöntäaineita.

Ihmisen erilaiset hikirauhaset

Ihmiskehossa on hyvin suuri määrä hikirauhasia. Hikirauhaset sijaitsevat syvällä niin kutsutussa verinahassa tai ihonalaiskudoksessa ja muodostuvat pitkistä kerälle kiertyneistä putkista, jotka johtavat ihon pinnalle ja tyhjentävät hien sinne. Ekriinisilla hikirauhasilla on suurin merkitys kehon lämmönsäätelylle, koska ne auttavat kehoa hankkiutumaan tehokkaasti eroon ylimääräisestä lämmöstä. Eri puolilla kehoa on yhteensä miljoonia ekriinisia hikirauhasia, mutta eniten niitä on kämmenissä ja jalkapohjissa. Siellä ne auttavat saamaan hyvän otteen lisäämällä kitkaa. Kehon hikirauhasia ohjaa lähinnä hypotalamus, kehon lämpötilaa säätelevä termostaatti, kun taas kämmenien ja jalkapohjien rauhasia ohjaa etupäässä sympaattinen hermosto. Tätä stressiä säätelevää hermostoa kuvataan myös taistele tai pakene -hermostoksi. Ekriinisten hikirauhasten erittämä hiki koostuu lähinnä vedestä, mutta se sisältää myös suolojen, ammoniakin, maitohapon ja virtsa-aineen jäänteitä. Apokriiniset hikirauhaset sijaitsevat etenkin kainaloissa, nivusissa ja genitaalialueella. Toisin kuin käsihiki, tällä hiellä on taipumusta aiheuttaa tyypillistä epätoivottua hienhajua. Syynä on se, että apokriinisten hikirauhasten hiki sisältää muun muassa valkuaisaineita, ja kun iholla olevat bakteerit hajottavat niitä, syntyy voimakkaanhajuisia aineita – hienhajua. Lisäksi on olemassa ekriinisten ja apokriinisten hikirauhasten hybridimuotoja, joita kutsutaan apoekriinisiksi rauhasiksi. Kuten ekriiniset hikirauhasetkin, ne tuottavat runsaasti vedestä ja suolasta muodostuvaa hikeä. Häiritsevästä kainalohiestä johtuvien ongelmien alkaminen teini-iässä selittyy sillä, että sukupuolihormonit stimuloivat sekä apokriinisia että apoekriinisia hikirauhasia.

Kasvojen, otsan ja pään hikoilu

Kasvoissa on hikirauhasia suunnilleen yhtä tiheässä kuin kasvoissa ja jaloissa. Stressin ja lämmön lisäksi kasvojen hikirauhasten toimintaa kiihdyttävät myös esimerkiksi voimakkaat, tuliset maut. Koska tämäntyyppistä hikoilua on vaikea peittää, se koetaan usein sosiaalisesti todella rajoittavana. Hikoilun aiheuttamat ongelmat voivat myös olla hyvin konkreettisia, kuten papereille tai työkaluille putoilevat ja silmiin valuvat hikipisarat. Muut voivat pitää kasvojen voimakasta hikoilua myös epävarmuuden ja hermostuneisuuden merkkinä, mistä saattaa olla haittaa neuvottelutilanteissa ja luottamuksen herättämisessä. Dermix Absolut Torr Wipes sopivat hyvin otsa- yms. hien hoitoon. Koska kasvojen iho on herkkä, tuotteen käytössä on oltava erityisen varovainen. Kannattaa ensin kokeilla pienelle alueelle, reagoiko iho jollakin tavoin. Kosteuspyyhkeellä tuotetta on helppo levittää, ja koska nesteen määrä on pienempi kuin dab-on-tuotetta (pulloa) käytettäessä, tuote voi tuntua miedommalta. Lisäksi ihon pyyhkiminen kosteuspyyhkeellä on hallitumpaa kuin levitys pullolla töpötellen.

Voimakas kainalohikoilu

Kainaloissa on sekä ekriinisia (merokriinisia) että apokriinisia hikirauhasia, kuten niiden hybridimuotoa, apoekriineja hikirauhasia. Juuri erilaisten hikirauhasten suuri määrä selittää runsaan hien ja voimakkaan hienhajun syntymistä kainalossa. Apokriinisista hikirauhasista erittyy lähes näkymätöntä ja hieman öljyistä eritettä, joka sisältää runsaasti energiaa ja jota iholla olevat bakteerit käyttävät ravinnokseen. Prosessissa syntyvät hajoamistuotteet antavat hielle sen tunnusomaisen pistävän hajun. Vaatteiden hikiläikät aiheutuvat puolestaan etenkin ekriinisista ja apoekriinisista hikirauhasista, jotka tuottavat suuren määrän etupäässä vedestä ja keittosuolasta muodostuvaa hikeä. Kainalohikoiluongelmat alkavat usein teini-iässä, koska sukuhormonit kiihdyttävät sekä apokriinisten että apoekriinisten hikirauhasten toimintaa. Monet runsaasta kainalohikoilusta (aksillaarisesta hyperhidroosista) kärsivät vaihtavat tiheään vaatteita ja valitsevat asunsa tarkkaan siten, että se peittää läikät mahdollisimman hyvin. Valkoiset ja mustat vaatteet sekä suuret, väljät puserot ovat vähemmän paljastavia. Koska ongelma ilmenee usein teini-iässä, se voi valitettavasti johtaa myös esim. viittaamisen välttelyyn koulussa hikiläikkien paljastumisen pelossa. Dermix Absolut Torr Dab-on sopii hyvin kainalohien hoitoon. Pullon levitintä töpötetään – ei vedetä – ihoa vasten, jotta levitettävän aineen määrä on oikea. Kun tuotetta on levitetty puhtaalle ja täysin kuivalle iholle illalla ja jäämät pesty pois seuraavana aamuna, tuoksua kaipaava voi halutessaan käyttää lisäksi (alumiinitonta) deodoranttia.

Käsien voimakas hikoilu

Käsien hikoilu on jossain määrin hyvästä, koska se parantaa käsien otetta esineistä. Siksi ihmisen kämmenissä ja sormissa onkin niin runsaasti hikirauhasia. Kuten käsien hikoilemattomuus, myös runsas hikoilu heikentää pitoa ja lisää tavaroiden pudottamisen vaaraa. Millaista on kärsiä käsien hikoilusta? Ensimmäisenä käsien hikoilusta saattaa tulla mieleen kättelyn tuntuminen kiusalliselta, mutta voimakas käsihiki voi myös rajoittaa merkittävästi elämää. Ongelmat käsitellä papereita, työkaluja ja laitteita, käyttää kosketusnäyttöjä yms. voivat haitata niin yksityiselämää kuin työtäkin. Talvisin kylmät kädet saavat myös palelemaan erityisen paljon. Myös lapset ja nuoret voivat kärsiä käsien runsaasta hikoilusta. Käsihiki voi palelemisen lisäksi aiheuttaa seurasta vetäytymistä siinä pelossa, että kaverit reagoivat käsien kosteuteen, kun on tartuttava toisia kädestä, tai että pulpettiin jää kosteita jälkiä. Dermix Absolut Torr Wipes sopivat hyvin käsihien hoitoon. Kosteuspyyhkeellä tuotetta on helppo levittää kaikkialle käsiin. Muista, että käsien ja jalkojen iho on esimerkiksi kainalojen ihoa paksumpaa, mikä vaikeuttaa tuotteen kunnollista tarttumista. Siksi sitä voi olla tarpeen levittää useammin kuin kerran viikossa, mikä muuten on Absolut Torrin tavallinen käsittelyväli.

Jalkojen runsaasta hikoilusta kärsivän elämä

Jalkahiki muistuttaa sikäli käsihikeä, että sen tehtävänä on parantaa pitoa. Paljain jaloin kävellessä kevyt jalkahiki tekee askeleesta pitävämmän, mutta hien liian vähäinen tai suuri määrä saa sen sijaan liukastelemaan. Moni voimakkaasta jalkahiestä kärsivä välttelee kenkien riisumista toisten kotona tai seurassa siinä pelossa, että haju huomataan tai että kosteat jalat ja sukat jättävät jälkiä lattiaan. Pahanhajuinen hiki voi tuntua erityisen kiusalliselta, koska se liitetään huonoon hygieniaan – vaikka voimakkaasta jalkahiestä kärsivä usein peseytyykin useita kertoja päivässä. Talvisin jalkojen runsaasta hikoilusta voi aiheutua jalkojen kylmyyttä, epämukavuuden tunnetta ja jopa paleltumia. Lapsilla runsas jalkahiki voi olla erityisen hankalaa, koska he eivät aina pysty kuvailemaan ongelmaa. Heidän pukemisensa paksuihin sukkiin ja lämpimiin kenkiin ei tietenkään auta asiaa. Dermix Absolut Torr Wipes sopivat hyvin jalkahien hoitoon. Kosteuspyyhkeellä tuotetta on helppo levittää kaikkialle jalkoihin. Muista, että käsien ja jalkojen iho on esim. kainalojen ihoa paksumpaa, mikä vaikeuttaa tuotteen kunnollista tarttumista. Siksi sitä voi olla tarpeen levittää useammin kuin kerran viikossa, mikä muuten on Absolut Torrin tavallinen käsittelyväli.